Oogmeting

Een goede bril begint met een goede oogmeting.

Harry is optometrist. Hij kan uw ogen beoordelen op afwijkingen en weet ook of uw ogen door een oogarts bekeken moeten worden.

Een test voor de gezichtsscherpte is gratis. Bij een oogmeting hoort ook een oogdrukmeting.

Na een oogmeting volgt een advies voor de juiste brillenglazen of contactlenzen.